Solidar in Fundacija za evropske progresivne študije (FEPS) sta objavila raziskovalno poročilo na temo razvoja politik na področju pridobivanja znanja, veščin in spretnosti s pomočjo vseživljenjskega učenja za aktivno participacijo v družbi.

Poročilo, ki se osredotoča na digitalne veščine, državljanske kompetence in medkulturne kompetence v izobraževanju, prinaša analizo obstoječih politik na tem področju ter pregled dobrih praks. Do njega lahko dostopate prek spletne strani mreže Solidar.