Slovensko društvo evalvatorjev vabi na srečanje na temo ocenjevanja projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, ki ga organizirajo skupaj s Hrvaško evalvacijsko mrežo.

Več informacij in program najdete na spletni strani SDE.

Zaradi višje sile so datum izvedbe dogodka prestavili. Srečanje bodo predvidoma izpeljali v petek, 3. julija 2020, od 11.00 do 14.00 v prostorih Fakultete za varnostne vede, Kotnikova ul. 8, Ljubljana (predavalnica 3). Datum srečanja bodo potrdili do sredine junija.

Udeležba je brezplačna. Zaradi prostorskih in zdravstvenih omejitev bo udeležba možna le za do dvajset oseb, ki bodo prijavile svojo udeležbo (sdeval@siol.net).