Ministrstvo za okolje in prostor je ponovno objavilo javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za določitev predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi. Rok za prijave se izteče 19. 6. 2020.

Pozivajo vse nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja, varstva potrošnikov in varovanja zdravja, katerih ustanovitelj ni država, občina, druga oseba javnega prava ali politična stranka, da po določbah 3., 4. in 5. člena Pravilnika o postopku za določitev predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za ravnanje z GSO (Ur. list RS, št. 42/05) predlagajo kandidate za štiri člane v Komisiji za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, in sicer:

  • dva predstavnika NVO s področja varstva okolja,
  • enega predstavnika NVO s področja varstva potrošnikov,
  • enega predstavnika NVO s področja varovanja zdravja.

Javni poziv je objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Prijave sprejemajo do 19. 6. 2020 do 12.00.