6. junija smo obeležili »Globalni dan odrasti – Dobro življenje za vse«. Ob tej priložnosti so se tudi v slovenski skupini pridružili pobudi »Odrast: nove korenine za gospodarstvo«, s katero želijo spodbuditi javno razpravo v slovenski družbi, kako ponovno osmisliti prihodnost po korona krizi na podlagi drugih vrednot, kot so trajnost, solidarnost, pravičnost, sožitje, neposredna demokracija in uživanje v življenju.

Podpisniki in podpisnice te pobude ponujajo pet načel za ozdravitev našega gospodarstva in osnovo za ustvarjanje pravične družbe. Da bi pognali nove korenine za gospodarstvo, ki deluje za vse in znotraj planetarnih omejitev, moramo:

  • postaviti dostojno življenje v središče naših gospodarskih sistemov in radikalno premisliti, koliko in kakšno delo je potrebno za dobro življenje za vse,
  • organizirati družbo okoli zagotavljanja temeljnih dobrin in storitev ter zmanjšanja okoljsko in družbeno neodgovorne potrošnje,
  • demokratizirati družbo in reformirati institucionalni okvir upravljanja skupnin (the commons),
  • preoblikovati sistem vzgoje in izobraževanja, da bo podpiral družbeno, gospodarsko in ekološko preobrazbo sodobne družbe,
  • politične, družbene in gospodarske sisteme osnovati na načelu solidarnosti.
 

Pobuda Odrast: nove korenine za gospodarstvo