Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot Nacionalni organ transnacionalnih programov vabi k sodelovanju v spletnem posvetovanju o tematskih prioritetah, specifičnih ciljih in podlagah za ukrepe bodočega programa Interreg Srednja Evropa 2021-2027.

Več informacij ter dostop do vprašalnika na eu-skladi.si. Posvetovanje bo potekalo do 24. junija 2020.