Pedagoški inštitut, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) tudi letos organizirajo 5. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju«, tokrat pod naslovom »Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse«.

Konferenca bo potekala 9. in 10. septembra 2020 v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana).

Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi medsebojni vpliv raziskovanja in prakse, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve.

Več informacij o konferenci najdete na spletni strani Pedagoškega inštituta.