Evropska komisija je 1. julija predstavila evropski program znanj in spretnosti za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost, v katerem so določeni ambiciozni in merljivi cilji v zvezi z izpopolnjevanjem (tj. izboljšanjem obstoječih znanj in spretnosti) in prekvalifikacijo (usposabljanjem v novih znanjih in spretnostih), ki naj bi se dosegli v naslednjih petih letih.

Kot so ob predstavitvi programa sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, se dvanajst ukrepov programa osredotoča na znanja in spretnosti za delovna mesta in vključuje partnerstva z državami članicami, podjetji in socialnimi partnerji, da bi skupaj spodbudili ljudi k udeležbi v vseživljenjskem učenju, proračun EU pa se uporablja kot katalizator za sproščanje javnih in zasebnih naložb v znanja in spretnosti ljudi.

Več informacij v slovenskem jeziku najdete na tej povezavi.