Sindikat Mladi plus je s pomočjo statistik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje raziskal, kaj se je s položajem mladih na trgu dela dogajalo v času izbruha bolezni covid-19. Podatki vključujejo zgolj registrirano brezposelnost, mladi s statusom dijaka ali študenta so iz nje izvzeti, saj evidenca o zmanjšanju obsega dela študentk in študentov ter dijakov in dijakinj ter drugih  prekarnih oblik dela ne obstaja, prav tako tudi številni, ki iz tega ali onega razloga niso prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. Podatke najdete na mladiplus.si.