Za del medijske kampanje "Biti prostovoljec pomeni biti junak!", ki jo bo Slovenska filantropija izvajala v tiskanih medijih in na družbenih omrežjih, vabijo prostovoljke in prostovoljce, da prispevate svojo prostovoljsko zgodbo/izkušnjo in poveste, kaj vam prostovoljstvo pomeni.

Zgodbo oz. daljši citat (do 1500 znakov) jim skupaj z dvema fotografijama pošljite na novice@filantropija.org do 21. avgusta. Komisija bo za namene kampanje izbrala največ 20 zgodb.

Še posebej bodo veseli, če vaša izkušnja obsega področje prostovoljstva mladih (osnovnošolci, dijaki ali študentje) ali reševanja izzivov dolgožive družbe (medgeneracijsko prostovoljstvo ali prostovoljstvo kot oblika aktivacije mladih upokojencev).