Greenpeace je v sodelovanju s Centrom za participativno raziskovanje Instituta Jozef Stefan (CPR-IJS) pripravil raziskavo o ogljičnem odtisu ustekleničene vode v 500 ml plastenkah.

Z raziskavo želijo prikazati, kolikšen ogljični odtis povzroča potrošnja ustekleničene vode v 500 ml plastenkah. Na podlagi rezultatov želijo argumentirati smisel zmanjšane porabe ter predlagati najboljšo alternativo za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, skupaj z ničelno alternativo t.j. uporabiti drugačne načine potešitve žeje.

Tako povezavo na glavne poudarke raziskave kot na celotno besedilo najdete na spletni strani Greenpeace Slovenija.