Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk bo 1. oktobra 2020 v okviru Kulturnega bazarja organiziralo posvet  za strokovne delavke in delavce osnovnih (zadnja triada), srednjih in poklicnih šol z naslovom »Vsak dan 8. marec: Učne metode in gradiva za enake možnosti«.

Posvet je osredotočen na raznolike, aktivne in usmerjene metode, učna gradiva in pripomočke za zagotavljanje enakih možnosti deklet in fantov med šolanjem ter v poklicnem in javnem življenju. Sodelujoči se bodo seznanili z metodami za spodbujanje deklet in fantov k: • poglobljeni razpravi o vzrokih za neenakost; • spoznavanju prizadevanj za enakost spolov; • enakemu udeleževanju šolskih in obšolskih dejavnosti in • enakemu vpisovanju v srednješolske (poklicne) programe in visokošolske usmeritve.

Več informacij o dogodku in prijavi najdete na kulturnibazar.si (.pdf). Prijave sprejemajo do 7. septembra. Kotizacija.