Zveza NVO za avtizem Slovenije je pripravila izobraževanje, ki je namenjeno spremljevalcem in asistentom, ki delajo z otroki z avtizmom v vrtcu ali v šoli. V kolikor bo dovolj prostih mest, se izobraževanja lahko udeležijo tudi vzgojiteljice, učiteljice ali svetovalne delavke, izvajalke dodatne strokovne pomoči v vrtcih in v šolah, ter osebe, ki so zaposlene kot osebni asistenti osebam z avtizmom z motnjo v duševnem razvoju.

Več informacij o izobraževanju najdete na njihovi spletni strani. Kotizacija.