Slovensko društvo za filozofijo športa in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani vabita k sodelovanju na letnem kolokviju filozofije športa, ki bo potekal v zadnjem tednu meseca novembra 2020 (točen termin bo znan v začetku meseca oktobra).

Namen kolokvija je prikazati dejavnost filozofije športa in širše humanistike športa v Sloveniji ter vzpodbuditi dialoški razmislek ob pomembnih filozofskih vprašanjih, povezanih s športom.

Poleg raziskovalcev so k sodelovanju s svojimi prispevki povabljeni tudi študenti Fakultete za šport in drugih fakultet ter ostala zainteresirana javnost.

Več informacij najdete na spletni strani Društva za razvoj humanistike. Rok za posredovanje prispevkov se izteče 30. oktobra.