Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti je objavil javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike v letu 2018.

Razpisna dokumentacija bo od torka, 3. 4. 2018 ter do izteka prijavnega roka 7. 5. 2018, dosegljiva na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.