Ministrstvo za pravosodje je objavilo javni poziv k vložitvi kandidatur za člana iz Republike Slovenije v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT). Besedilo poziva najdete na spletni strani Ministrstva za pravosodje. Prijave lahko oddate do vključno 19. oktobra 2020.