Eko krog je objavil novo poročilo, v katerem analizirajo kakovost zraka v Občini Kanal ob Soči, ki jo že desetletja onesnažuje cementarna Salonit Anhovo. Pod drobnogled so vzeli dvoje. Zanimale so jih emisije živega srebra iz podjetja in primerjali so slovensko ter nemško zakonodajo glede emisij v zrak iz cementarn, ki sosežigajo odpadke.

Ob primerjavi slovenske in nemške zakonodaje je opaziti precejšnjo kreativnost naših zakonodajalcev, opozarjajo v Ekokrogu. Slovenske cementarne imajo pri živem srebru kar nekaj odpustkov. Tako jim ga ni treba meriti trajno, kot to napravam sicer predpisuje Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, pač pa zadostujejo občasne meritve na primer dvakrat letno, 3-krat po 30 minut. V Avstriji se emisije živega srebra iz cementarn s sosežigom merijo trajno. Nemška zakonodaja od cementarn, ki sosežigajo odpadke, trajni monitoring zahteva že od leta 2000.

Več informacij ter dostop do analize na ekokrog.org.