Evropska komisija je v okviru evropskega tedna regij in mest objavila poročilo o kakovosti življenja v evropskih mestih. Po opravljenih 58.100 razgovorih v 83 mestih se je pokazalo, da je bilo leta 2019 z življenjem v svojem mestu zadovoljnih 9 od 10 vprašanih.

Po poročanju Predstavništva Komisije v Sloveniji je raziskava med drugim pokazala, da večina prebivalcev vzhodnoevropskih mest meni, da se je kakovost življenja v zadnjih petih letih izboljšala. Prebivalci večjih mest denimo vse bolj prehajajo od lastnega k javnemu prevozu. Glede družbene vključenosti pa so mesta bolj odprta kot država v celoti, tako denimo za priseljence ali za pripadnike skupnosti LGBTI.

Poročilo je dostopno na tej povezavi.