Iz Mladinskega sveta Slovenije obveščajo, da se je s prvo digitalno Evropsko mladinsko konferenco, ki je potekala med 2. in 5. oktobrom, uradno začel 8. cikel mladinskega dialoga, ki v ospredje postavlja 9. Evropski mladinski cilj: Prostor in participacija za vse.

Proces mladinskega dialoga vodi Evropska usmerjevalna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki mladinskih svetov in ministrstev (uradov za mladino) predsedujočega tria Slovenije, Portugalske in Nemčije ter Evropske komisije in Evropskega mladinskega foruma. V okviru slovenske ekipe sta se konference v samem Berlinu udeležili predsednica MSS Anja Fortuna in generalna sekretarka Mojca Galun, preko spleta pa so bili prisotni tudi predstavniki Mreže MaMa in Urada RS za mladino. Udeleženci so svoje zaključke strnili v 7 zahtev. Katerih, si lahko preberete na spletni strani Mladinskega sveta Slovenije.