Evropska komisija je 19. oktobra objavila najnovejšo oceno stanja narave v Evropski uniji. Gre za celovit pregled nad stanjem najbolj ranljivih vrst in habitatov v Evropi, zavarovanih z naravovarstveno zakonodajo EU.

Kot so ob objavi ocene, ki temelji na podrobnejšem tehničnem poročilu Evropske agencije za okolje (EEA), sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, ta kaže, da je kljub obstoju zavarovanih vrst in habitatov, ki se uspešno branijo pred velikim pritiskom, stanje večine na ravni EU ocenjeno kot slabše ali slabo, pri čemer so pri nekaterih opaženi nenehni trendi slabšanja.