Ukrepi za zajezitev širjenja okužb COVID-19 so zagotovo najbolj usmerili življenja ljudi, ki živijo v socialno varstvenih zavodih. Zaradi kakovostnejšega življenja stanovalcev Slovenska filantropija vabi prostovoljce, ki ste pripravljeni ponuditi pomoč.

Prostovoljci boste pomembno dopolnili delo zaposlenih. Potrebe po pomoči so odvisne od posameznega doma in vključujejo: družabništvo, pomoč pri stiku s svojci, lažja fizična dela za pomoč stanovalcem, posamične sprehode stanovalcev. V primeru, da pride do ponovitve izredne situacije, bodo iskali tudi posameznike, ki bi lahko pomagali pri negi in so za to ustrezno usposobljeni.

Posodobljen seznam zavodov, v katerih potrebujejo prostovoljce, ter vse druge informacije o prostovoljskem delu in prijavi najdete na spletni strani Slovenske filantropije.