Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021. Izbrano delo bo kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope.

Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Predložite lahko dela, iz katerih so že razvidni konkretni rezultati na področju varstva, upravljanja in/ali načrtovanja krajine. Predložena dela morajo prispevati k uveljavljanju ciljev kakovosti krajine, izboljšanja življenjskega okolja ter prispevati k trajnostnem razvoju (vplivati na izboljšanja bivalnega in delovnega okolja oziroma povečanju delovnih mest). Dela morajo vsebovati tudi elemente sodelovanja javnosti, ozaveščanja javnosti , dobre prakse. Predložena dela morajo biti končana oziroma izvedena in na voljo javnosti že vsaj tri leta predno se predloži kandidatura (december 2017).

Besedilo razpisa najdete na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Rok za oddajo kandidature je 6. januar 2021.