Društvo Focus je v okviru javne razprave o predlogu Zakona o oskrbi z električno energijo, ki je potekala do 12. novembra, odločevalce pozvalo k zagotovitvi nujne oskrbe z električno energijo za ranljive skupine prebivalstva v času zime, podobno kot so to storile številne države po Evropi.

V društvu predlagajo, da se tudi v Sloveniji v zimskem času prepove odklopiti elektriko najranljivejšim gospodinjstvom, ki so zaradi epidemije izgubili vsaj 20 % prihodkov. Številne države po Evropi so namreč kot enega od ukrepov v epidemiji COVID-19 sprejele ukrep prepovedi odklopa energije. Prav tako predlagajo, da se definicija ranljivega odjemalca razširi ter vključi odjemalce, ki 15 % svojega razpoložljivega dohodka namenijo za energijo, ter odjemalce, ki zaradi starosti ali zdravstvenih okoliščin ne morejo zagotoviti drugega vira energije za najnujnejšo gospodinjsko rabo.

Njihove predloge si lahko preberete na focus.si.