Evropska komisija je 17. novembra začela dve novi javni posvetovanji v okviru priprav na ambiciozni novi cilj zmanjšanja emisij do leta 2030, in sicer o direktivah o  obnovljivi energiji ter energetski učinkovitosti.

Kot so ob pričetku posvetovanj sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, naj bi načrtovana pregleda direktive o obnovljivi energiji in direktive o energetski učinkovitosti junija 2021 zagotovila, da bodo politike EU o obnovljivih virih energije in energetski učinkovitosti lahko prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za vsaj 55% do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. Svoja mnenja in komentarje na predloga direktiv lahko podate do 9. februarja 2021.

 

Komisija poleg dve novih javnih posvetovanj zbira mnenja še o štirih osrednjih aktih evropske podnebne zakonodaje, ki naj bi bili sprejeti junija 2021: o posodobitvi sistema EU za trgovanje z emisijami, uredbi o porazdelitvi prizadevanj, uredbi o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu ter emisijah CO2 pri avtomobilih in kombiniranih vozilih. Vsa štiri javna posvetovanja bodo potekala do 5. februarja 2021.