Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je 18. novembra objavil dve študiji, v katerih ocenjuje ukrepe, ki so jih evropske države sprejele za zaščito žensk pred nasiljem v domačem okolju in partnerskih odnosih med pandemijo Covid-19, ter podaja predloge, kako naj vlade k ukrepanju spodbudijo priče nasilja. Več informacij najdete na eige.europa.eu.