Komisija za preprečevanje korupcije v okviru tedna boja proti korupciji 2020 v sredo, 9. decembra 2020, ob 9. uri vabi na uvodni dogodek v okviru projekta »Integriteta: skupni cilj vseh generacij«.

V okviru projekta Integriteta: skupni cilj generacij Komisija za preprečevanje korupcije skupaj s partnerji na okrogli mizi naslavlja vprašanje pomena etike in integritete na različnih ravneh izobraževalnega sistema in vloge, ki jo ima slednji pri krepitvi integritete v družbi.

Cilji projekta so oblikovati sistem, v katerem bodo izobraževalne ustanove, vključno z vrtci, temelj krepitve integritete v družbi; otrokom in mladostnikom približati vrednote etike in integritete - z nadgradnjo učnih vsebin od vrtca do podiplomskega študija - s tem pa posledično krepiti tudi aktivno državljanstvo, s poudarkom na družbeni odgovornosti in skrbi za javni interes. Projekt prav tako izhaja iz podmene, da je sočasno z nadgradnjo učnih vsebin potrebno krepiti tudi integriteto sistemov izobraževalnih ustanov, okrepiti vlogo učitelja kot moralne avtoritete ter vodenja z zgledom predstojnikov izobraževalnih ustanov.

Na uvodnem panelu in okrogli mizi z naslovom Integriteta: Skupni cilj generacij bodo govorci predstavili izhodišča projekta.

Dogodek si lahko v sredo, 9. decembra 2020, z začetkom ob 9. uri, ogledate na naslednji povezavi.