Komisija za preprečevanje korupcije v okviru tedna boja proti korupciji 2020  v sredo, 9. decembra 2020, ob 13. uri vabi na spletno okroglo mizo »Nasprotje interesov - tako popularen, pa tako nerazumljen institut«.  

Nasprotje interesov, navzkrižje interesov, konflikt interesov: besedne zveze, ki jih pogosto zasledimo tako v medijskem prostoru kot v strokovnem diskurzu in opisujejo okoliščine, pri katerih trčita javni in zasebni interes. Je v državi z dvomilijonskim prebivalstvom sploh mogoče javne naloge opravljati nepristransko in objektivno ter v celoti preprečiti nastanek nasprotja interesov? Ali uradne osebe ustrezno poznajo institut nasprotja interesov, ki so se mu dolžne izogibati? Lahko o nasprotju interesov res govorimo vedno, ko "nekdo pozna nekoga", o katerem odloča? Kako do boljšega upravljanja tveganj za nastanek nasprotja interesov, ki je po oceni Komisije za preprečevanje korupcije ključno za delovanje pravne države ter za zaupanje v demokratične institucije, v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah ter razpolaganja z javnimi sredstvi?

O teh in drugih dilemah bo potekala razprava med:

  • Gorazdom Podbevškom, predsednikom Združenja nadzornikov Slovenije,
  • dr. Bojanom Dobovškom, rednim profesorjem Fakultete za varnostne vede, Univerze v Mariboru,
  • Robertom Smrdeljem, predsednikom Združenja občin Slovenije ter županom Občine Pivka,
  • Janezom Sajetom, pooblaščencem za skladnost poslovanja in integriteto v Slovenskem državnem holdingu
  • ter Simonom Savskim, namestnikom predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.

Razpravo bo vodila Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave na Komisiji za preprečevanje korupcije.

Za spremljanje spletne okrogle mize so obvezne predhodne prijave, ki jih do 8. 12. zbirajo na elektronskem naslovu pr.korupcija@kpk-rs.si.