Transparency International Slovenia (TI Slovenia) je v sodelovanju z Brez izgovora Slovenija pripravila poročilo o politični integriteti v Sloveniji, ki razkriva sistemske pomanjkljivosti na področju zagotavljanja transparentnosti sprejemanja odločitev javnega pomena.

Kot so ob objavi sporočili iz TI Slovenia, je ena ključnih ugotovitev analize, da je zaradi pomanjkljivih javnih evidenc in podatkov s področij, ki vplivajo na politično integriteto, pomanjkljivih določil za preprečevanje vrtljivih vrat, neupravičene uporabe skrajšanih zakonodajnih postopkov in drugih podobnih okoliščin javnost manj seznanjena s podrobnostmi glede sprejemanja političnih odločitev v javnem interesu, obenem pa se zaradi tega povečuje tveganje za privilegiran dostop do odločevalcev s strani močnih interesnih skupin. Poročilo najdete na spletni strani TI Slovenia.