Konec novembra je v organizaciji Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za Korakom potekal strokovni posvet »Korona in vrtec«.

Posvet je bil sestavljen iz treh sklopov. V prvem delu so strokovne delavke predstavljale primere praks s področij povezovanja z družinami, strategij poučevanja, podpore ranljivim skupinam, oblikovanja učnega okolja v skladu s priporočili NIJZ, spremljanja otrokovega razvoja, vzpostavljanja interakcij z otroki in profesionalnega razvoja. Strokovne delavke so poudarile pomen vzpostavljanja stikov s starši, z razmislekom glede prave mere, saj so bili starši obremenjeni tudi na drugih področjih. V nadaljevanju je sledila okrogla miza Medsektorski pogled na vrtec v času epidemije, na kateri so predstavnice različnih resorjev (zdravstvenega, socialnega, šolskega) opozorile na pomen celostnega pristopa naslavljanja krize in povezovanja med resorji. V zaključnem delu so sledile predstavitve iniciativ Centra, s katerimi naslavljajo skrb za mehak prehod med različnimi izobraževalnimi okolji, skrb za profesionalni razvoj strokovnih delavcev in vključevanje družin iz ranljivih skupin v družbo. 

Povezavo na posnetek okrogle mize sedaj najdete na njihovi spletni strani.

Na podlagi prejetih prispevkov za strokovni in sodelovanja s strokovnimi delavci vrtcev v sklopu Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom bodo pripravili smernice za ohranjanje kvalitete pedagoške prakse ob preventivnih ukrepih za zamejitev širjenja koronavirusa v vrtcih.