Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom je novembra organiziral strokovni posvet Korona in vrtec z namenom iskanja odgovorov na izzive, s katerimi so bili strokovni delavci v vrtcih soočeni, ter z namenom refleksije praks, ki so jih v vrtcih implementirali v času bolezni covid-19.

Pripravili so zbornik povzetkov predstavitev na strokovnem posvetu. Zbornik vsebuje predstavitev prispevkov strokovnih in vodstvenih delavcev vrtca, ločenih po vsebinskih sklopih, povzetek okrogle mize, predstavitev iniciativ centra Korak za korakom v luči korone in tudi smernice za ohranjanje kvalitete pedagoške prakse ob preventivnih ukrepih za zamejitev širjenja koronavirusa v vrtcih.

Zbornik je dostopen na njihovi spletni strani.