Ministrstvo za zunanje zadeve obvešča, da bodo predvidoma konec januarja 2021 objavili javni razpis za nevladne organizacije za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov in strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči.

Predvidena razpisana področja so naslednja: 

  • razvojna projekta s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda kot odziv na covid-19 v Podsaharski Afriki,
  • razvojni projekt s poudarkom na razvoju demokracije in gospodarskih priložnosti v Belorusiji,
  • razvojna projekta »Naše pravice« v državah Zahodnega Balkana in Severne Afrike,
  • projekt na področju ozaveščanja javnosti,
  • projekt na področju zagovorništva in krepitve zmogljivosti nevladnih organizacij,
  • projekt na področju globalnega učenja,
  • strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči. 

Izbrani projekti se bodo izvajali med leti 2021 in 2023, tudi tokrat pa bodo spodbujalo sodelovanje nevladnih organizacij z zasebnim sektorjem, še sporočajo.