konS - Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je objavila povabilo k prijavi umetniških projektov za leto 2021, v okviru katerega bodo podprli do 5 umetniških produkcij sodobne raziskovalne umetnosti, izbranih na programskem svetu konzorcija.

Umetniški projekti so lahko že v nastajanju ali popolnoma novi, morajo pa biti izvedeni v času trajanja finančnega mehanizma (najkasneje do aprila 2022). Vrednost financiranja posameznega projekta je predvidena na največ 15.000 EUR. Sredstva so namenjena za kritje stroškov razvoja in izvedbe umetniškega dela.

Več o možnostih in načinih prijave najdete na njihovi spletni strani. Rok za oddajo predlogov: 26. 2. 2021.