European Civic Forum je podpredsednici Evropske komisije za področje vrednot in transparentnosti Věri Jourovi poslal odprto pismo s predlogi za implementacijo in dostopnost Programa za državljane, enakost, pravice in vrednote (Citizens Equality Rights and Values – CERV). Spomnimo: po intenzivni mobilizaciji civilnodružbenih organizacij sta Svet EU in Evropski parlament sprejela odločitev, da programu CERV namenita več kot 1,5 milijarde evrov. Pismo je podpisalo skoraj dvesto evropskih in drugih civilnodružbenih organizacij, med podpisniki pa je tudi CNVOS, član mreže European Civic Forum.

Organizacije, ki so napisale in podpisale pismo, imajo bogate izkušnje s promocijo in zaščito evropskih vrednot, pa tudi dragocene izkušnje z različnimi programi za civilno družbo.  V želji po čim večji dostopnosti in učinkovitosti programa CERV, so Věri Jourovi med drugim predlagale, da:

  • naj bo pomemben del sredstev sklada CERV razdeljen s pomočjo državnih ali regionalnih posrednikov – upravljalcev programov – ali konzorcijev s številnimi posredniki,
  • bi moral program okrepiti nacionalne mreže in združenja lokalnih civilnodružbenih organizacij za povečanje odpornosti civilnodružbenega sektorja,
  • naj program financira projekte, ki prek ozaveščanja in izobraževanja spodbujajo in varujejo vrednote EU, saj je to zdaj bolj pomembno kot kdajkoli,
  • naj bodo postopki za prijavo in poročanje uporabnikom prijazni in dostopni raznolikim akterjem civilne družbe – tudi tistim z omejenimi administrativnimi kapacitetami.

Pismo z vsemi predlogi je javno dostopno in ga lahko preberete tukaj.