Mladinski kulturni center Maribor je objavil javni poziv za prijavo prireditev oziroma projektov na področju mladinskega dela, kulture in družbe za področje Kulturnega centra Pekarna v času dogodkov namenjenih 27. obletnici KCP, ki jih bo v letu 2021 sofinanciral MKC Maribor.

Namen poziva je v KCP omogočiti različnim kulturnim organizacijam, raziskovalnim, družbeno-kritično umetnostnim in (sub)kulturnim organizacijam, na lokalni, regionalni in mednarodni ravni dejavnosti na področju mladine, kulture in družbe, sofinanciranje ustvarjanja mladinskih projektov in dogodkov za mlade, kulturno-umetniških projektov in družbeno kritičnih projektov. Za sofinanciranje bo komisija izbrala 11 projektov, ki jih bo MKC Maribor sofinanciral vsakega po 400 € bruto.

Besedilo poziva najdete na https://mkc.si/razpisi. Prijave so odprte do 26. 5. 2021.