Ministrstvo za kulturo je objavilo javni poziv k podaji predlogov za podelitev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada v letu 2022.

Prešernova nagrada se lahko podeli ustvarjalki oziroma ustvarjalcu, ki je s svojimi vrhunskimi umetniškimi dosežki v okviru svojega življenjskega opusa trajno obogatil slovensko kulturno zakladnico. Ustvarjalec jo lahko prejme le enkrat.

Nagrada Prešernovega sklada se lahko podeli ustvarjalki oziroma ustvarjalcu za vrhunske umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih treh letih pred podelitvijo nagrad in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice. V to obdobje se šteje obdobje treh let pred iztekom roka javnega poziva za predlaganje kandidatov za podelitev nagrad.

Kandidate za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo pravne osebe s področja kulture in fizične osebe.

Besedilo poziva najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo. Upravni odbor Prešernovega sklada bo sprejemal predloge do vključno 15. 9. 2021.