Iz Zavoda Motovila obveščajo, da so v European Theatre Convention pripravili raziskavo o neenakosti spolov v evropskih gledališčih. Raziskava kaže na neenakomerno zastopanost spolov -  kar šest moških na vsake štiri ženske, pri čemer pa poudarjajo, da kljub temu ne gre spregledati vpliva, ki ga imajo režiserke in dramske pisateljice na delovno okolje v gledališču. Raziskava je dostopna na europeantheatre.eu.