Oštro in Danes je nov dan vabita k sodelovanju v anketnem vprašalniku, s katerim vas prosijo za vaš pogled na politične obljube ter na vlogo medijev in nevladnih ter civilnodružbenih organizacij pri spremljanju uresničevanja obljub.

Vprašalnik je del projekta Obljuba dela dolg, v okviru katerega bodo razvili platformo, na kateri bo možno spremljati aktualne politične obljube ter njihovo dejansko izvajanje. Odgovori jim bodo pomagali izvedeti več o potrebah in željah potencialnih uporabnikov platforme ter identificirati ključna področja in obljube, ki naj jim sledijo.

Vprašalnik je dostopen na tej povezavi. Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujejo!