Iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obveščajo, da so izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin. Za javni razpis v višini 1,3 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval dober milijon evrov.

Ministrstvo za kulturo bo javni razpis objavilo predvidoma v petek, 23. aprila 2021, še sporočajo.