Zavod Movit je objavil  razpis, namenjen vzpostavitvi baze zunanjih ocenjevalcev, in sicer za ocenjevanje: 1. vlog za pridobitev akreditacije za Ključni ukrep 1 (KU1),  vlog projektov in končnih poročil v programu Erasmus+ (2021-2027) ter končnih poročil v programu Erasmus+: Mladi v akciji (2014-2020); 2. vlog za pridobitev znaka kakovosti, vlog projektov ter končnih poročil v programu Evropska solidarnostna enota (2021-2027) ter končnih poročila programa Evropska solidarnostna enota (2018-2020).

Razpis je namenjen najširšemu krogu posameznikov s strokovnim poznavanjem sociologije mladine, prostovoljstva, mladinskega sektorja, mladinskih politik ter mladinskega dela v slovenskem in širšem evropskem okolju, solidarnosti, socialnega vključevanja in raznolikosti, civilne družbe in EU programov tako z vidika teorije in prakse.

Besedilo razpisa najdete na spletni strani Movita. Prijave sprejemajo do 30. aprila 2021.