V letu 2021 so v Muzeju norosti na Tratah vzpostavili Regijski center za deinstitucionalizacijo. V okviru projekta želijo vzpostaviti oblike oskrbe za ljudi v skupnosti, da bodo lahko ostali v svojem domu ali v bližini doma. V okviru projekta organizirajo dvo-dnevno konferenco Alpe Adria Donava, ki bo potekala 10. in 11. junija 2021.

V Sloveniji so gradili velike institucije posebej v severovzhodnem delu države, na robu, na podeželju. Raziskave tudi potrjujejo, da je v severovzhodnem delu države večja stopnja institucionaliziranosti. V prvem letu delovanja regijskega centra za deinstitucionalizacijo načrtujejo delo s tremi občinami, ki so na robu države, z vzpostavljanjem oskrbe za ljudi, ki živijo v vaškem okolju. Hkrati pa želijo aktivno sodelovati z ostalima dvema projektoma preobrazbe zavodov v državi, Domom na Krasu in CUDV Črno na Koroškem in seveda z dobrimi praksami preoblikovanja institucionalne oskrbe v službe v skupnosti, v sosednjih državah. Posebno sekcijo bodo na konferenci namenili ženskam v procesu deinstitucionalizacije.

Strokovnjake in ljudi z izkušnjami vabijo k pripravi in oddaji prispevka za konferenco in k pisanju strokovnega članka, ki ga bodo objavili v strokovnem zborniku o konferenci.

Več informacij in vabilo najdete na spletni strani Fakultete za socialno delo.