Kontaktna točka ESPON Slovenija obvešča, da bo 6. maja 2021 (med 10.00 in 13.10) potekala virtualna okrogla miza „Vključevanje koncepta kakovosti življenja v prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj".

Namen spletne okrogle mize je predstaviti izsledke programa ESPON (projekta ESPON QoL – Metodologija in merjenje kakovosti življenja), ki lahko služijo kot navdih za vključitev koncepta »teritorialne kakovosti življenja« v  instrumente nacionalnih in regionalnih politik. Več o projektu si lahko ogledate na tej povezavi.

Razprava na dogodku bo naslovila naslednja vprašanja:

  • Kaj je teritorialna kakovost življenja in kako jo izmeriti? Je koncept univerzalen in uporaben v različnih prostorskih razsežnostih?
  • Kako z vključevanjem javnosti določiti nabora kazalnikov za opredelitev  kakovosti življenja na določenem območju?
  • Katere Izkušnje in dobre prakse so bile ugotovljene na izbranih pilotnih območjih? Kakšna so priporočila za pripravo javnih politih na različnih prostorskih ravneh?

Več informacij o dogodku s povezavo na dogodek bodo posredovali v prihodnjih tednih.