Mreže za prostor v okviru Podnebnega programa organizira drugi seminar o trajnostnem urejanju prostora, ki bo potekal v torek, 20. aprila 2021, ob 15.00 prek spletne aplikacije Zoom.

Na drugem seminarju se bodo poglobili v varstvo okolja in prostorsko načrtovanje. Udeleženci bodo spoznali, kako sta področji med sabo povezani, kaj je varovalno načrtovanje in kako prostorsko načrtovanje prispeva k varstvu okolja. Seznanili se bodo s sistemskim okvirom varstva okolja in prostorskega načrtovanja ter se spraševali o povezavah s podnebnimi spremembami. Seminar bo vodila dr. Petra Vertelj Nared, krajinska arhitektka in prostorska načrtovalka (LUZ, d.d.).

Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani Mreže za prostor.