Iz društva Humanitas sporočajo, da so objavili še eno izmed gradiv v njihovi zbirki Globalni izzivi – Globalni predmeti. Tokratna publikacija je posvečena metodam za spremljanje učinkovitosti naslavljanja globalnih tem v razredu.

Vsebuje raznolike metode za spremljanje učinkovitosti izvedenih aktivnosti ter spremembe v razumevanju in mišljenju mladih glede obravnavanih globalnih tem. Dostopna je na spletni strani društva Humanitas.