V okviru Podnebnega programa Mreže za prostor vabijo na tretji seminar o trajnostnem urejanju prostora na temo trajnostnega upravljanja z vodo v urbanem sistemu, ki ga bo vodil asist. Matej Radinja, mag. inž. ok. gradb., mladi raziskovalec na Oddelku za okoljsko gradbeništvo, UL FGG. Seminar bo potekal 11. 5. 2021 od 15. do 17. ure na spletu (Zoom).

Po tem, ko so  na prvem seminarju o trajnostnem urejanju  prostora spoznali koncept trajnostnega razvoja, njegove bistvene značilnosti ter kaj to pomeni za urejanje prostora, na drugem pa poglobili vpogled v prepletenost varstva okolja in prostorskega načrtovanja, je tretji seminar posvečen upravljanju s padavinskimi vodami. Udeleženci bodo spoznali, kako lahko v mestih z uporabo razpršenih ukrepov zadrževanja in ponikanja padavinskih voda ponovno vzpostavimo (lokalni) naravni vodni krog in zmanjšamo njeno odvajanje v kanalizacijski sistem.

Več o dogodku je najdete na spletni strani Mreže za prostor . Obvezna je prijava TUKAJ. Povezava bo prijavljenim poslana dan pred dogodkom.