V Uradnem listu z dne 23. 4. 2021 je objavljen javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornico oziroma zagovornika načela enakosti. Predlog za možnega kandidata za zagovornika oz. zagovornico je potrebno poslati do 21. maja 2021.