ISA institut vabi na brezplačni spletni posvet "Vloga medkulturnih mediatorjev pri vključevanju otrok priseljencev in njihovih družin", ki bo potekal 18. maja 2021 med 9.30 in 13. uro na platformi Zoom v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja.

Dogodek bo priložnost za predstavitev raznolikih izhodišč in praks pri vključevanju medkulturnih mediatorjev, ki so v nekaterih lokalnih okoljih že prepoznana kot učinkovita na področju medkulturnega sobivanja. Posvet je namenjen vodstvom in strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol, resornim ministrstvom, pristojnim na uradih za družbene dejavnosti občin, vladnim in nevladnim organizacijam ter širši zainteresirani javnosti.

Program posveta in prijavnico najdete na tej povezavi.