Iz Eurydice Slovenija obveščajo, da bo Eurochild 27. maja 2021 gostil spletni dogodek z naslovom Neenakost v izobraževanju: enake možnosti za vse otroke, na katerem bodo razpravljali o enakem dostopu do izobraževanja v okviru pandemije.

Na spletnem dogodku bodo otroci, oblikovalci politik, ravnatelji, predstavniki civilnodružbenih organizacij in drugi strokovnjaki razpravljali o tem, kako izboljšati počutje in vključenost otrok ter kako zagotoviti enak dostop do izobraževanja.

Več informacij o dogodku najdete na eurochild.org.