Platforma SLOGA v sodelovanju z Zavodom Za in proti ter Inštitutom za Afriške študije v sklopu projekta #ClimateOfChange ponuja brezplačne delavnice, namenjene mladim v starosti od 19 do 25 let.

Delavnice, na katerih se bodo udeleženci seznanili s temami globalnega učenja in pridobili temeljne veščine argumentirane diskusije, so namenjene študentkam in študentom vseh smeri, mladim v organizacijah, študentskih klubih in mladinskih centrih (potekajo lahko tudi v sklopu predavanj). 

Zainteresirani najdete več informacij na spletni strani Platforme Sloga.