Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v javno razpravo podalo spremembe štirih zakonov, in sicer Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela. Komentarje in predloge lahko podate do 15. junija 2021.