Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Nacionalne kontaktne točke in Nosilca progama Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter programa Izobraževanje – krepitev človeških virov organizira Otvoritveni dogodek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP s sloganom »Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo« in Delavnico za prijavitelje na razpis v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje in razpis v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, ki bosta prek spleta potekala 16. junija 2021 z začetkom ob 10.00.

Na Otvoritvenem dogodku bo predstavljeno izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–202 s poudarkom na programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje in programu Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Na Delavnici za potencialne prijavitelje bosta predstavljena javni razpis in razpisna dokumentacija programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter programa Izobraževanje – krepitev človeških virov z možnostjo postavljanja vprašanj s strani udeležencev.

Več informacij o dogodkih in prijavnico najdete na norwaygrants.si. Prijave potekajo elektronsko do 14. junija 2021.