Iz Platforme Sloga obveščajo, da so bile  v okviru projekta #MigratED pripravljene smernice za izobraževalke in izobraževalce o globalnem učenju ter multimedijskih orodjih.

Smernice orišejo pomen globalnega učenja, preprečevanje sovražnega govora, spodbujanje kritičnega razmišljanja med mladimi in njihove aktivne participacije, analizirajo povezanost med človekovimi pravicami, cilji trajnostnega razvoja ter migracijami, naslovijo tudi uporabo novih tehnologij za globalno učenje.

Do njih lahko dostopate prek spletne strani Platforme Sloga.